website Doorgaan naar artikel

Gratis levering voor bestellingen vanaf 150€

Privacybeleid

PRIVACY EN COOKIE BELEID

Dit privacybeleid beschrijft hoe ridgesandsteam. be (de "Site" of "wij") verzamelt, gebruikt en onthult uw Persoonlijke Informatie wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet op de Site.

Privacy

Ridges & Steam (nummer BE0782660039) in het Belgische handelsregister) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op www. ruggen en stoom. wees.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij elke stap gebeurt dit in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens.

Als Belgisch bedrijf leeft Ridges and Steam de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en de “Wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie” en de AVG-richtlijn, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Zoals bepaald in de wet op het gebruik van persoonsgegevens van 08/12/1992, heeft u als gebruiker het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig te corrigeren. Dien een schriftelijk verzoek in via e-mail als u wilt weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben verzameld. Dit verzoek dient gedateerd en ondertekend te zijn en vergezeld te gaan van een kopie van uw identiteitskaart als voorzorgsmaatregel tegen misbruik. Mocht het nodig blijken, dan kunt u vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn.

Persoonlijke gegevens verzamelen

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de site en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. In dit Privacybeleid verwijzen we naar alle informatie die een individu uniek kan identificeren (inclusief de onderstaande informatie) als "Persoonlijke informatie". Zie de onderstaande lijst voor meer informatie over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom.

Apparaatinformatie

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke sites of producten u bekijkt, zoektermen en hoe u omgaat met de site.
 • Doel van de verzameling: om de site nauwkeurig voor u te laden en om analyses uit te voeren over het gebruik van de site om onze site te optimaliseren.
 • Bron van verzameling: Wordt automatisch verzameld wanneer u onze site bezoekt met behulp van cookies, logbestanden, webbakens, tags of pixels
 • Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden: gedeeld met onze verwerker Shopify.

Bestelinformatie

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers of informatie over andere betaalmethoden, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Doel van verzamelen: om u producten of diensten te leveren om aan ons contract te voldoen, om uw betalingsgegevens te verwerken, om verzending te regelen en om u te voorzien van facturen en/of orderbevestigingen, om met u te communiceren, onze bestellingen screenen op mogelijke risico's of fraude, en indien in overeenstemming met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u voorzien van informatie of advertenties met betrekking tot onze producten of diensten.
 • Bron van verzameling: verzameld van u.
 • Bekendmaking voor zakelijke doeleinden: gedeeld met onze verwerker Shopify, Sendcloud & Bpost voor de verzending van het pakket & Mollie voor het betalingssysteem.

Informatie over klantenondersteuning

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam en andere relevante informatie voor klantenondersteuning
 • Doel van verzamelen: om klantenondersteuning te bieden.
 • Bron van verzameling: verzameld van u.

 

Persoonlijke informatie delen

We delen uw persoonlijke gegevens met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze contracten met u na te komen, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:

 • We gebruiken Shopify om onze online winkel van stroom te voorzien. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonlijke informatie gebruikt: https://www. shopify. com/legal/privacy.
 • We kunnen uw persoonlijke informatie delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettig verzoek om informatie die we ontvangen, of om anderszins onze rechten te beschermen.

Gedragsreclame

Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw persoonlijke informatie om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

Voor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www. netwerkreclame. org/understanding-online-advertising/hoe-werkt-het.

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties door:

Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door de opt-outportal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op: http://optout. over advertenties. info/.

Persoonlijke gegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie om onze diensten aan u te leveren, waaronder: producten te koop aanbieden, betalingen verwerken, verzending en uitvoering van uw bestelling, en u op de hoogte houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

Rechtsgrondslag

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") verwerken wij, als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), uw persoonlijke gegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming;
 • De uitvoering van het contract tussen u en de Site;
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Om uw vitale belangen te beschermen;
 • Om een ​​taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang;
 • Voor onze legitieme belangen, die niet prevaleren boven uw fundamentele rechten en vrijheden.

Retentie

Wanneer u een bestelling plaatst via de Site, bewaren wij uw Persoonlijke Informatie voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te wissen. Voor meer informatie over uw recht op gegevenswissing, zie het gedeelte 'Uw rechten' hieronder.

Automatische besluitvorming

Als u inwoner bent van de EER, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering), wanneer die besluitvorming een rechtsgevolg voor u heeft of u anderszins aanzienlijk treft.

We houden ons niet bezig met volledig geautomatiseerde besluitvorming die een juridisch of anderszins significant effect heeft met behulp van klantgegevens.

Onze verwerker Shopify maakt gebruik van beperkte geautomatiseerde besluitvorming om fraude te voorkomen die geen juridische of anderszins significante gevolgen voor u heeft.

Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten, zijn onder andere:

 • Tijdelijke weigeringslijst van IP-adressen geassocieerd met herhaaldelijk mislukte transacties. Deze weigeringslijst blijft een klein aantal uren bestaan.
 • Tijdelijke weigeringslijst van creditcards gekoppeld aan geweigerde IP-adressen. Deze weigeringslijst blijft een klein aantal dagen bestaan.

  Uw rechten

  GDPR

  Als u inwoner bent van de EER, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, om deze over te dragen naar een nieuwe dienst en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

  Uw persoonlijke informatie wordt in eerste instantie verwerkt in Ierland en wordt vervolgens buiten Europa overgedragen voor opslag en verdere verwerking, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie over hoe gegevensoverdracht voldoet aan de AVG, zie de GDPR-whitepaper van Shopify: https://help. shopify. com/en/manual/uw-account/privacy/GDPR.

  Cookies

  Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of apparaat wordt gedownload wanneer u onze site bezoekt. We gebruiken een aantal verschillende cookies, waaronder functionele, prestatie-, advertentie- en sociale media- of inhoudscookies. Cookies maken uw browse-ervaring beter door de website toe te staan ​​uw acties en voorkeuren te onthouden (zoals inloggen en regioselectie). Dit betekent dat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of van de ene pagina naar de andere bladert. Cookies geven ook informatie over hoe mensen de website gebruiken, bijvoorbeeld of het hun eerste bezoek is of dat ze een frequente bezoeker zijn.

  We gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze site te optimaliseren en om onze diensten te leveren.

  Cookies Noodzakelijk voor de werking van de winkel

  Naam Functie
  _ab Gebruikt in verband met toegang tot admin.
  _secure_session_id Gebruikt in verband met navigatie door een winkelpui.
  winkelwagen Gebruikt in combinatie met winkelwagen.
  cart_sig Gebruikt in verband met afrekenen.
  cart_ts Gebruikt in verband met afrekenen.
  checkout_token Gebruikt in verband met afrekenen.
  geheim Gebruikt in verband met afrekenen.
  secure_customer_sig Gebruikt in verband met klantlogin.
  storefront_digest Gebruikt in verband met klantlogin.
  _shopify_u Gebruikt om het bijwerken van klantaccountgegevens te vergemakkelijken.

  Rapportage en analyse

  Naam Functie
  _tracking_consent Tracking voorkeuren.
  _landingspagina Bestemmingspagina's volgen
  _orig_referrer Bestemmingspagina's volgen
  _s Shopify-analyses.
  _shopify_s Shopify-analyses.
  _shopify_sa_p Shopify-analyses met betrekking tot marketing en verwijzingen.
  _shopify_sa_t Shopify-analyses met betrekking tot marketing en verwijzingen.
  _shopify_y Shopify-analyses.
  _j Shopify-analyses.


  Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft staan, hangt af van het feit of het een "permanente" of "sessie"-cookie is. Sessiecookies blijven bestaan ​​totdat u stopt met browsen en permanente cookies blijven bestaan ​​totdat ze vervallen of worden verwijderd. De meeste cookies die we gebruiken zijn permanent en verlopen tussen 30 minuten en twee jaar vanaf de datum waarop ze naar uw apparaat zijn gedownload.

  U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.

  De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt ervoor kiezen om cookies al dan niet te accepteren via uw browserinstellingen, vaak te vinden in het menu "Extra" of "Voorkeuren" van uw browser. Meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen of het blokkeren, beheren of filteren van cookies vindt u in het helpbestand van uw browser of op sites als www. alles over cookies. org.

  Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies mogelijk niet volledig verhindert hoe we informatie delen met derden, zoals onze advertentiepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in het gedeelte 'Behavioural Advertising' hierboven.

  Niet volgen

  Houd er rekening mee dat, omdat er in de branche geen consistent begrip is van hoe te reageren op "Do Not Track"-signalen, we onze gegevensverzameling en gebruikspraktijken niet wijzigen wanneer we een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

  Wijzigingen

  We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

  Toepasselijk recht


  Dit privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die exclusief van toepassing is op elk geschil.

   

  Acceptatie


  Door de website te bezoeken en uiterlijk op het moment van uw bestelling, accepteert u alle bepalingen van dit privacybeleid en stemt u ermee in dat Ridges and Steam uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

  Contact

  Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op hello@ridgesandsteam. be of per post via onderstaande gegevens:

  Hippoliet Van Peenestraat, 29, 9030 Gent, België

  Laatst bijgewerkt: 4-1-2022